«Μειονοτική» πολιτική

Δημοσιεύθηκε: 18/03/2017 15:16 Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2017 17:59 Από: Tachydromos

Η συγκυρία την οποία διέρχεται η της γνωστής κλίμακας πολιτική περί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα επιβάλει μια ουσιαστική αναβάθμιση. Η πρωτοβουλία του Έλληνα ΥπΕξ ώστε να επισημάνει παραπέρα την Ευρωπαϊκή της διάσταση μπορεί να έχει πολλές θετικές συνέπειες υπό την προϋπόθεση όμως οι παράγοντες της ΕΕΜ να την αξιοποιήσουν δεόντως. Τούτο όμως έχει τη δική του προϋπόθεση και εδώ δια του σημειώματος θέλουμε να εστιάσουμε. Δεδομένου ότι δεν εμφανίζει επάρκεια η τάξη στελεχών της ΟΜΟΝΟΙΑ στο να έχει αντιληφθεί τη σημασία της συγκυρίας και τους κανόνες του παιχνιδιού στη διάσταση που έχει προσλάβει απαιτούνται παρεμβάσεις ουσίας για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ας εξηγηθούμε αμέσως. Ανεξαρτήτως των εισαγωγικών στον τίτλο πρόκειται όντως για μειονοτική πολιτική. Ορθώς η Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια είχε προσανατολιστεί στο να έχει το ζήτημα των ανθρωπίνων και ειδικών λόγω καθεστώτος δικαιωμάτων των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο ευρωπαϊκή διάσταση. Αντί να αποτελεί ένα ζήτημα διμερών διαφορών και εν πολλοίς τριβών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας είναι πιο κατανοητό για την αλβανική πολιτική τάξη ότι ο χειρισμός των μειονοτήτων και των μελών τους αποτελεί θεμελιώδες υποχρέωση στην ΕΕ. Αυτό διότι τα Τίρανα προκειμένου να μην προωθούν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις το ήθελαν καλύτερα ως διμερή ζήτημα. Θέτοντας το στο πακέτο των προενταξιακών διεργασιών Αλβανίας – ΕΕ δεν είναι ότι θα απολέσει το χαρακτήρα ενός θέματος της Ελλάδας και της οφειλόμενης μέριμνας της για τον Β/Η Ελληνισμό. Απλά τα Τίρανα δεν δύνανται τόσο εύκολα να προσφεύγουν σε ρητορικές όπως του περασμένου χρόνου που θυμίζουν την ψυχροπολεμική περίοδο για επεμβάσεις της Αθήνας στα εσωτερικά της Αλβανίας οσάκις η Ελλάδα έθετε κάποιο ζήτημα που αφορά τη μεταχείριση της ΕΕΜ.

Μετά το Συμβούλιο των Υπουργών του παρελθόντος Δεκεμβρίου έχουμε ακόμη πιο ξεκάθαρη την υπόθεση της Ευρωπαϊκής διάστασης στο σεβασμό της ΕΕΜ και των δικαιωμάτων της. Αποτελεί προϋπόθεση και όρο ξεκάθαρα εκφρασμένο προς την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Δεν είναι εύκολο να παρακάμπτεται. Τα Τίρανα δείχνουν να το καταλαβαίνουν καλύτερα απ’ ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τουτέστιν οι φορείς της ΕΕΜ.

Εν τούτοις όμως και πάλι η πολιτική ηγεσία των Τιράνων αντί της έντιμης οδού επιλέγουν το δρόμο της υπεκφυγής. Οι χειρισμοί στο ζήτημα του Νομοσχεδίου περί Μειονοτήτων στην Αλβανία καταδεικνύουν ότι τα Τίρανα και πάλι επιδιώκουν στάχτη στα μάτια να ρίξουν. Με ένα νόμο άγευστο και άχρωμο προσπαθούν να παραπλανήσουν. Εξ άλλου έμπειροι πολιτικοί και με ειδική γνώση στο πεδίο των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, όπως ο βουλευτής Βαγγέλης Ντούλες, έχουν επισημάνει ότι η Αλβανία δεν υπολείπεται τόσο σε νομοθετικό πλαίσιο αλλά στις πρακτικές εφαρμογών και υλοποίησης και κυρίως στην νοοτροπία που ενέχει όλα τα συμπτώματα της ξενοφοβίας, του εθνικιστικού ολοκληρωτισμού και της φοβικότητας έναντι των Ελλήνων ειδικά. Λειτουργούν με το σκεπτικό ότι διεύρυνση του περιθωρίου δικαιωμάτων αποτελεί κίνδυνο της γεωγραφικής ακεραιότητας της αλβανικής επικρατείας ενώ ισχύει εντελώς το αντίθετο.

Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πλέον η ατζέντα όπως διαμορφώνεται περί του ζητήματος της ΕΕΜ και της προοπτικής της χρειάζεται πρώτα – πρώτα συνειδητοποίηση απ’ τα μέλη και ειδικά απ’ τους φορείς της του ποιοτικού άλματος που έχει συντελεστεί. Εφόσον αποκτηθεί τέτοια συνείδηση τότε ευκολότερα θα εστιάσουν στην ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου χειρισμού. Η Αθήνα όχι απλά πρέπει αλλά είναι απαραίτητο να συνδράμει με θετικό πάντοτε σκοπό την ΕΕΜ να αποκτήσει αυτό το επίπεδο. Είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι πλέον η ατζέντα θέλει εμπλουτισμό και επιχειρηματολογία στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Θέλει κυρίως κοινή αντίληψη από όσο το δυνατό περισσότερα στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ. Και αναφερόμαστε στο σχήμα αυτό διότι μάλλον αυτοί είναι και οι μοναδικοί ουσιαστικά ενδιαφερόμενοι για το μέλλον και την προοπτική του εδώ Ελληνισμού. Όσοι έχουν ενταχθεί ή συνδέσει την πορεία τους στα μεγάλα πολιτικά σχήματα των Τιράνων προσχηματικά θα συνεχίσουν να δικαιολογούν τις πρακτικές και λογικές παραβίασης ακόμη και δικαιωμάτων που τους αφορούν.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon