Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Πανεπιστημίων Ιωαννίνων -Αργυροκάστρου

Δημοσιεύθηκε: 18/03/2017 15:16 Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2017 17:59 Από: Tachydromos

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου «Eqrem Cabej», υπογράφθηκε «Συμφωνία Συνεργασίας», με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε τελετή, εκτός Πρύτανη κ. Μπεκτάς Μέμα και Πρυτανικών Αρχών Αργυροκάστρου, συμμετείχαν Πρυτανική αντιπροσωπεία, υπό Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Καψάλη, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν πέραν Πρυτάνεων, Γενικός Πρόξενος Ελλάδος σε Αργυρόκαστρο κ. Βασίλειος Τόλιος καθώς και Γενικός Πρόξενος Αλβανίας σε Ιωάννινα κ. Σοφοκλή Βασίλη. Ακολούθησε επίσκεψη Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο.

Πρόκειται για μία γενική περιεχομένου συνεργασία τετραετούς διάρκειας, αυτόματα ανανεώσιμης, πλην αντιθέτου, ειδίκευση δε τομέων συνεργασίας θα γίνεται με την υπογραφή ειδικών πρωτοκόλλων. Αμφότερες πλευρές υπογράμμισαν σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται σε άμεσο χρονικό ορίζοντα με από κοινού αξιοποίηση προγραμμάτων, όπως προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon