Ομόνοια-ΚΕΑΔ Χιμάρας:Υπέρμαχος της παρανομίας και της αυθαιρεσίας η Υπουργός Πολιτισμού Kumbaro

Δημοσιεύθηκε: 28/07/2017 10:40 Τελευταία Ενημέρωση: 28/07/2017 10:40 Από: Tachydromos

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις χθεσινές παράνομες κατεδαϕίσεις στο χωριό Δρυμάδες της Χιμάρας, το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας του οποίου ηγείται η Mirela Kumbaro Furxhi, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υπεραμύνεται αυτών, ως απάντηση στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση του αλβανικού Υπ. Πολιτισμού, δεν απαντάται κανένα από τα ζητήματα παραβίασης της νομιμότητας που θέσαμε, αντίθετα ανακύπτουν νέα θέματα που αϕορούν την σκοπιμότητα και την υποκίνηση των κατεδαϕίσεων.

Δεν γίνεται καμία αναϕορά στους λόγους που επέβαλλαν οι κατεδαϕίσεις να γίνουν τόσο βιαστικά, ενώ στην προσπάθεια υπεράσπισης της διαδικασίας, η ανακοίνωση αναϕέρεται στην τοπική εξουσία ως έχουσα πλήρη γνώση και απολύτως σύμϕωνη με αυτήν.  

Σε αντίθεση με τα όσα αναϕέρει η ανακοίνωση περί νομιμότητας της διαδικασίας, τονίζουμε ότι (πέραν της εκκρεμοδικίας και της απαγόρευσης οικοδομικών εργασιών από 25 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου) :

1. Κανείς από τους ιδιοκτήτες δεν έχει δεχθεί ούτε έχει λάβει την αποζημίωση.

2. Το ξενοδοχείο που κατεδαϕίστηκε, έχει εγγραϕεί με την διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων με το πραγματικό του εμβαδό, 890 m2. Η υπουργική απόϕαση κατεδάϕισης, αναγράϕει μόνο 160 m2 και η αποζημίωση έχει υπολογιστεί κατ’ αναλογία μόνο των 160 m2. Τελικά κατεδαϕίστηκαν τα 890 m2 και όχι τα 160 που αναγράϕονται στην απόϕαση.

3. Τα συνεργεία που προχώρησαν στις κατεδαϕίσεις, δεν είχαν δικαστική απόϕαση εκτέλεσης της Υπουργικής Απόϕασης ως όϕειλαν.

Σήμερα στις 10.00 π.μ., οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν μήνυση κατά του διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά του Υπεύθυνου της Περιϕερειακής Διεύθυνσης Πολιτισμού Αυλώνα, Agim Haxhiraj, κατά της διευθύντριας του IKMT (Εθνική Διεύθυνση Προστασίας της γης), Dallendyshe Bici και κατά της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Elira Kokona.

Ο Agim Haxhiraj, υπεύθυνος του υπουργείου για την Περιϕέρεια Αυλώνα, διώχθηκε το μεσημέρι από την υπηρεσία.

Επισυνάπτεται ϕωτογραϕία του ενός από τα κατεδαϕισμένα κτίρια, ληϕθείσα το 1954. Το κτίριο κτίστηκε το 1936 και σύμϕωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού κατεδαϕίστηκε στο πλαίσιο του έργου για την «διαϕύλαξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτήν την περιοχή».

ΧΙΜΑΡΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon