Η CIA για την οικονομία της Αλβανίας

Δημοσιεύθηκε: 10/08/2017 11:51 Τελευταία Ενημέρωση: 10/08/2017 11:51 Από: Tachydromos

Η κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) ενημερώνοντας την επίσημη σελίδα της σε ότι αφορά την Αλβανία εστιάζει και στα ζητήματα της οικονομικής της σταθερότητας και προοπτικής. Επισημαίνει ότι παρ’ ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει οικονομική αύξηση της τάξης του 3.5% για το επόμενο έτος, τίποτε δεν είναι δεδομένο καθώς ένας βασικός δείκτης που σχετίζεται με την απορρόφηση των ξένων επενδύσεων ενδέχεται να παρουσιάσει σοβαρή κάμψη. Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν προέλθει στο άμεσο προηγούμενο διάστημα και απ’ την Πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα καθώς και το Αμερικανοαλβανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στην πρόσφατη λοιπόν επικαιροποίηση των στοιχείων της CIA επισημαίνεται το γεγονός ότι η αλβανική οικονομία αδυνατεί να γίνει ελκυστική στους ξένους επενδυτές για τους λόγους: σύνθετου και περίπλοκου φορολογικού συστήματος, ενδημικής διαφθοράς σε όλες τις βαθμίδες, μη ξεκάθαρης διαδικασίας αδειοδοτήσεων, υπολειτουργίας του δικαστικού συστήματος, αστάθμητου καθεστώτος ιδιοκτησίας κλπ. Στο ίδιο μήκος κλίματος είχαν κινηθεί σε ανακοινώσεις τους και οι φορείς του Επιμελητηρίου αναφέροντας μάλιστα περιπτώσεις που κατά την εκδίκαση υποθέσεων μεταξύ μεικτών επιχειρήσεων οι αποφάσεις κατά κανόνα ήταν εις βάρος του ξένου επενδυτή.

Η ιστοσελίδα της CIA αναλύει επίσης την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο πεδίο των ξένων εμβασμάτων απ’ τους αλβανούς εργαζόμενους στο εξωτερικό. Επειδή η πλειοψηφία των φιλοξενουμένων αλβανών πολιτών εργατών είναι σε Ελλάδα και Ιταλία αναφέρει η Έκθεση, χώρες που βάλλονται απ’ την κρίση στην ΕΕ, η συμβολή των εμβασμάτων αυτών έχει πτώση από 12.5% του ΑΕΠ προ του 2008 σε μόλις 5.5% του ΑΕΠ για το έτος 2016. Αυτό το στοιχείο πρόκειται να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την Αλβανική οικονομία και να επιφέρει συνέπειες ειδικά στον καταναλωτικό τομέα.

Η CIA αναλύσει επίσης την προοπτική του αγροδιατροφικού τομέα. Τα στοιχεία είναι άκρως ενδιαφέροντα και διεισδυτικά. Ο τομέας αυτός ενώ συμβάλει κατά το 1/5 του ΑΕΠ και απασχολεί πλέον του μισού εργατικού δυναμικού της χώρας δεν διαθέτει ανάλογη προοπτική ανάπτυξης για το άμεσο μέλλον. Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού μαζί με άλλους αντικειμενικούς ανασταλτικούς παράγοντες δεν δημιουργούν προοπτική για την εξέλιξη του γεωργικού τομέα. Μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων αναφέρονται ειδικά οι πολύ μικροί κλήροι γης καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας που μεταβάλλεται και αναστέλλει απ’ την πλευρά του συνεταιριστικές πρωτοβουλίες που θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Ένας άλλος βασικός ανασταλτικός παράγοντας που προκαλεί ανισσόροπη ανάπτυξη και συγκέντρωση των επιχειρήσεων μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτό της έλλειψης υποδομών και προβλέψεων για την παραπέρα εξέλιξη τους. Η παρουσίαση της CIA κάνει επίσης πλήρες αποτύπωση της κατάστασης του ενεργειακού τομέα διαπιστώνοντας τόσο τα μεγάλα ελλείμματα που δημιουργεί η εσωτερική παραγωγή έναντι των αναγκών αλλά και του δικτύου μεταφοράς που παρά τις επεμβάσεις των τελευταίων ετών χρήζει ακόμη ουσιαστικών βελτιώσεων.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon