Έμμεση αποκατάσταση του Χρηστάκη Ζωγράφου

Δημοσιεύθηκε: 20/06/2018 16:16 Τελευταία Ενημέρωση: 22/06/2018 09:55 Από: Tachydromos

Στην αλβανική ιστοριογραφία και την εν γένει προσέγγιση τους σε ότι αφορά τις εξελίξεις του εθνικού τους θέματος μόνο αρνητική εάν όχι εχθρική είναι η προσέγγιση στο πρόσωπο του μεγάλου Εθνική ευεργέτη, Χρηστάκη Ζωγράφου. Δεν είναι η ανάμειξη του γιού Γεωργίου Ζωγράφου στα της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου του 1914 και την εν γένει δράση για την προστασία του γηγενούς εδώ ελληνισμού από τις καταστάσεις που δημιουργούνταν λόγω του αλβανικού εθνικισμού με την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Αλβανίας.

Από πριν αλβανικοί κύκλοι παρακινούμενοι από ξένες προπαγάνδες τα Διδασκαλία του Χρηστάκη Ζωγράφου στη γενέτειρα του το Κεστοράτι και η γενικότερη δράση του στον τομέα της παιδείας και στο Αργυρόκαστρο με την ίδρυση και υποστήριξη Παρθεναγωγείο κ.α. αντιμετώπιζαν εχθρικά και πολεμούσαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Πρόκειται κυρίως για ρεύματα που επηρέαζαν αυστριακοί και ρουμανικές προπαγάνδες του ύστερου μισού του 19ου αιώνα και στην ουσία ήθελαν να εκτοπίσουν την επιρροή της ελληνικής γλώσσας και κατά συνέπεια μετατρέπονταν σε πόλεμο των ίδιων των εκπαιδευτηρίων που δεν νοούνταν σε άλλη γλώσσας.

Οι προπαγάνδες αυτές και η χρηματοδοτούμενη δράση που τις υποστήριζε δημιούργησαν και συγκεκριμένα στερεότυπα. Στην περίπτωση του Ζωγράφου κι εφόσον επικράτησαν αυτές εν τέλει, η ιστορία τον χαρακτήρισε ως εχθρικό των αλβανικών συμφερόντων.

Ωστόσο όμως στα τέλη του περασμένου έτους υπήρξε ενέργεια αν και όχι αμιγώς αλβανική που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί αποκατάσταση της μνήμης και του έργου του Χρηστάκη Ζωγράφου, Εθνική Ευεργέτη. Συγκεκριμένα η ΜΚΟ “Partners Albania for Change and Development”, δίκτυο προσωπικοτήτων που στηρίζεται έντονα απ’ την Αμερικανική Πρεσβεία και μεταξύ άλλων προαγάγει την φιλανθρωπία και την κοινωνική υπευθυνότητα, σε τελετή βραβεύσεων το Ειδικό Μετάλλιο της Χρονιάς 2017 το αφιέρωσε στον Χρηστάκη Ζωγράφο.

Πρόκειται για τον Βραβείο «Πρωτοπόρος της Φιλανθρωπίας» (Pioneer of Philanthropy) με την αιτιολόγηση της πλούσιας προσφοράς του στην διάδοση της παιδείας, την υποστήριξη με υποτροφίες νέων ανθρώπων, τη συγκρότηση Λυκείου στο Κεστοράτι Λητζουριάς, τα έργα κοινής ωφελείας εντός κι εκτός της χώρας κ.α.

Το Βραβείο παρέδωσε στην ετήσια τελετή προαγωγής της φιλανθρωπίας, η Αντιπρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας κα. Βασιλική Χύσι.

Ενδεχομένως τα κίνητρα πίσω απ’ την κίνηση αυτή της οργάνωσης διαπρεπών αλβανικών προσωπικοτήτων να είναι η καπηλεία με το πρόσωπο και την ταυτότητα του Εθνικού Ευεργέτη. Το ίδιο και με αφορμή την υποστήριξε του Ολυμπιακού Ιδεώδους και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων γίνεται με την περίπτωση του Ευαγγέλου Ζάππα. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι ένα βήμα μπροστά που απ’ τον αναθεματισμό γίνεται έμμεση αναγνώριση του φιλοπρόοδου ρόλου και έργου που έπαιξε ο Ζωγράφος και κατά συνέπεια η ελληνόγλωσση ή ελληνική για την ακρίβεια του λόγου παιδεία στην πρόοδο της κοινωνίας των Βαλκανίων την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon