Μια απόφαση … πολλά σφάλματα

Δημοσιεύθηκε: 30/07/2018 11:33 Τελευταία Ενημέρωση: 07/08/2018 20:28 Από: Tachydromos

Πρόκειται για πρόσφατη τυπική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυροκάστρου που ενώ δεν αφορά ουσιαστικό ζήτημα εν τούτοις αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τη νοοτροπία που διέπει φορείς εξουσίας έναντι δικαιωμάτων του γηγενούς Ελληνισμού στην περιοχή αρμοδιότητας. Στην ουσία με τον πιο ανάγλυφο τρόπο- συμπτωματικά όμως στην κατάλληλη στιγμή- γίνεται αντιληπτό ο προπαγανδιστικός και μόνο λόγος με τον οποίο ψηφίζουν νόμους στη χώρα και στην περίπτωση τον διαβόητο Νόμο περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων.

Η απόφαση στην ουσία είναι πρόκληση με μερικές διαστάσεις. Περί τίνος ο λόγος όμως;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις κατά τόπους αυτοδιοικητικές μονάδες, τους διευρυμένους δήμους δηλαδή, πρέπει να συγκροτηθούν τα «Τοπικά Συμβούλια Δημόσιας Ασφάλειας», ως βοηθητικά όργανα και έκφραση της συμμετοχής της κοινότητας των δημοτών σε ζητήματα αστυνόμευσης και διασφάλισης εσωτερικής τάξης. Έτσι στη σύσκεψη του στις αρχές Ιουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργυροκάστρου ενέκρινε τη συγκρότηση του συγκεκριμένου Συμβουλίου και τη σύνθεση του. Παραβλέποντας θεληματικά τη δημογραφική πραγματικότητα, ενδεχομένως και υπακούοντας εντολές άνωθεν, στη σύνθεση του τοπικού Συμβουλίου Δημόσιας Ασφάλειας ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι των μειονοτήτων τον Ρομά και Γύφτων δεν υπάρχει πρόνοια για την εκπροσώπηση της Ελληνικής κοινότητας αλλά ούτε αυτής των Ελληνοβλάχων. Αναφέρομε ειδικά τη δεύτερη περίπτωση καθώς είναι εθελοτυφλία να παραβλέπεις το γεγονός της έντονης παρουσίας της Βλαχικής κοινότητας τόσο στις κοινότητες της Λιούτζης και Οντρίας αλλά και στο ίδιο το αστικό κέντρο της πόλης.

Οι μόνοι που δεν βλέπουν την πραγματικότητα αυτή είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όσοι συνέταξαν την απόφαση – πρόκληση.

Προφανώς στις λεπτομέρειες κρύβονται τα πονηρά και στην περίπτωση υπό εξέταση είναι πολλά.

Κατά την εκπροσώπηση των θρησκευτικών κοινοτήτων τόσο στην αρίθμηση τους όσο και στην εκπροσώπηση επίσης γίνεται προκλητική αμφισβήτηση της πραγματικότητας της διαστρωμάτωσης της κοινωνίας. Κορυφαία δεν είναι άλλη παρά η συμπερίληψη της ανύπαρκτης Καθολικής κοινότητας του Δήμου.

Και η εκπροσώπηση της δια του Επισκόπου Αργυροκάστρου!!!

Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή μας προειδοποιούν για κάτι που έρχεται. Έτσι και μ’ αυτό το δεδομένο το ότι τους κατατάσσουν στην απόφαση τους πάνω απ’ την Ορθόδοξη κοινότητας είναι άκομψη λεπτομέρεια. Στην απόφαση επίσης ικανοποιείται η απαίτηση μιας ολοκληρωτικής αντίληψης του χειραγωγούμενου Ισλάμ ώστε να μην εκπροσωπείται η πολυπληθής Κοινότητα των Μπεκτασί που αν μη τι άλλο στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερα μεγάλη αναλογία.

Εάν αυτό θα καταγράφονταν τότε προφανώς η σημαντικότερη σε αναλογία κοινότητα είναι αυτή των Ορθοδόξων. Έτσι με τις χαλκεύσεις και τα τεχνητά προσχήματα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι παρά η δημοσιοποίηση με τον πιο άκομψο τρόπο των σκεπτικών και νοοτροπιών έστω και συμβολικής καταπίεσης της Ελληνικής κοινότητας και κατ επέκταση της κοινότητας των Ορθοδόξων.

Αποτελεί μία πράξη τεκμήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεόντως απ’ την ΟΜΟΝΟΙΑ και τους φορείς της ΕΕΜ ώστε όχι απλά ν αποδείξει τις άθλιες συνέπειες έχει η απουσία των πιστευτών στατιστικών στοιχείων αλλά και τι πρέπει να γίνει στα πλαίσια εφαρμογής του «νέου» νόμου μειονοτήτων…

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon