Το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και η αναμενόμενη Απογραφή Πληθυσμού

Δημοσιεύθηκε: 07/12/2018 06:45 Τελευταία Ενημέρωση: 07/12/2018 06:45 Από: Tachydromos

Ο καιρός αρχίζει να μετράει αντίστροφα σε ότι αφορά στη διαδικασία Γενικής Απογραφής Πληθυσμού που κατά τους κανόνες της διενέργειας της πρέπει να γίνει το 2020. Θα ήταν προφανώς μια τυπική στατιστική διαδικασία επιβεβλημένη για όλες τις χώρες εάν απ’ αυτή η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν ανέμενε και δεν είχε προσδοκίες όπως διορθωθούν αριθμητικά και γεωγραφικά δεδομένα που την αφορούν.

Η προηγούμενη ανάλογη διαδικασία έγινε το 2011 αντί το 2010 λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού. Για πρώτη φορά η διαδικασία συμπεριέλαβε ως μη υποχρεωτικά ερωτήματα που αφορούσαν στην εθνική καταγωγή των πολιτών, το θρήσκευμα και τη μητρική γλώσσα. Εκτός από πάγιο αίτημα της ΕΕΜ μετά την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος τα ανάλογα ερωτήματα απαιτούσαν και οι διεθνείς οργανισμοί, ειδικά το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και διαμορφωθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα περί της δημογραφίας και γεωγραφικής διασπορά των μειονοτήτων. Αυτό με τη σειρά του θα διευκολύνει στην άσκηση πολιτικών απ’ το κράτος που άπτονται της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

Η διαδικασία και η Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας υποστηρίχτηκαν τεχνικά και οικονομικά απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διενέργεια και επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής.

Ωστόσο τόσο η πρακτική συλλογής των στοιχείων, συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, επεξεργασίας και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αύξησαν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα. Η ΕΕΜ δια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και άλλες μειονοτικές ομάδες δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα θεωρώντας τα ως συνέχεια των πολιτικών καταπίεσης και διακρίσεων.

Ειδικά η ΕΕΜ απείχε της διαδικασίας καταγγέλλοντας την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας όπου καταργούσε δια επιβολής αυστηρού προστύμματος την αρχή της ελεύθερης και κατά βούληση δήλωσης της εθνικής καταγωγής. Επί το πλείστον η αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ένα εντελώς αυθαίρετο και μη αντικειμενικό αποτέλεσμα για την Ορθόδοξη κοινότητα στη χώρα, της τάξης μόλις του 6.5% αντί πραγματικότητας που αγγίζει το 28%.

Έχει σημασία η αναφορά αυτή στο ιστορικό της υπόθεσης καθώς ενώ έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την επόμενη διαδικασία Απογραφής 2020 τα προβλήματα παραμένουν ακέραια.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με ψήφισμα Συμπερασμάτων το 2014 εστιάζει στην ουσία του προβλήματος. Αυτή είναι το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής του αυτοπροσδιορισμού. Το Ψήφισμα Συμπερασμάτων περιέχει ειδική αναφορά στο πρόστιμο που επιβάλετε στην περίπτωση που διασταυρώνεται η δήλωση του πολίτη με τα ληξιαρχικά δεδομένα και προκύπτουν διαφορές. Επίσης θεωρεί αυτό κατάργηση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού. Το Συμβούλιο της Ευρώπης κρίνει μη πιστευτά τα στοιχεία που προέκυψαν απ’ τη διαδικασία και καλεί την κυβέρνηση της Αλβανίας ώστε να μην τα λάβει υπόψη. Επίσης ρητά ορίζει ώστε η επόμενα διαδικασία απογραφής να μην γίνει υπό τις ίδιες συνθήκες και να βελτιωθεί η διαδικασία σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους των μειονοτικών κοινοτήτων.

Έχει σημασία να αναφερθεί ότι αρχές Οκτωβρίου 2018 έχει εγκριθεί νέα Έκθεση για την Κατάσταση Εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο απ’ την Αλβανία στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά είναι μη προσβάσιμη προς το παρόν στην σχετική επίσημη ιστοσελίδα.

Προφανώς θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η συγκεκριμένη Έκθεση θα έχει προσθέσει το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο Νόμος για την Προστασία των Μειονοτήτων. Είναι το νέο προπαγανδιστικό τερτίπι της Αλβανικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εξ άλλου το πρόσφατο (28/11/2018) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόοδο ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας έχει σχετική αναφορά που δείχνει ότι το κόλπο με το γενικόλογο νόμο μειονοτήτων βρίσκει έδαφος και δημιουργεί πλασματική εικόνα.

Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει: «20. Εκφράζει (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) την ικανοποίηση του για τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και μέτρων πολιτικής κατά των διακρίσεων, περιλαμβανομένης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των μειονοτήτων: εκφράζει την ικανοποίηση του για τη θέσπιση νόμου πλαισίου για τις μειονότητες, ο οποίος κατήργησε τη διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και εθνογλωσσικών κοινοτήτων(!!!) και θέσπισε την αρχή του αυτοπροσδιορισμού(!!!), την απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα διατήρησης των πολιτισμών, των παραδόσεων και των μητρικών γλωσσών: ζητεί την πλήρη εφαρμογή του στην πράξη και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τις προσπάθειες της υιοθετώντας την απαραίτητη παράγωγη νομοθεσία για τον νόμο πλαίσιο, σε ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην εκπόνηση της:».

Στην ουσία έχουμε μια μη διαφοροποιημένη κατάσταση απ’ το 2011 σε ότι αφορά στην αρχή του αυτοπροσδιορισμού, το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή των απογραφών παραμένει με την πρόβλεψη προστύμματος εάν κάποιος πολίτης θελήσει να ανέλκει σε κάποια μειονότητα αλλά και μια θετική σύμπτωση εξελίξεων.

Είναι αυτό ότι αναμένονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την παράγωγη νομοθεσία που θα προβλέπει την πρακτική εφαρμογή του νόμου περί μειονοτήτων. Χρονικός ορίζοντας για τις νομοθετικές πράξεις, διατάγματα και οδηγίες καθώς και την τροποποίηση άλλων σχετικών νόμων που ισχύουν (εν προκειμένω αυτός της Απογραφής) είναι αυτός που αφορά και στη Γενική Απογραφή 2020.

Με την προσδοκία ότι τόσο η νομοθεσία, όσο και η πρακτική εφαρμογή όπως και το κλίμα θα είναι στην σωστή κατεύθυνση η ΕΕΜ έχει να καταθέσει τις δικές προτάσεις και να συμβάλει όπως εξ άλλου έπραξε και στην προηγούμενη. Εάν όμως δεν υπάρξουν θετικές μεταβολές που να αφορούν ειδικά στην ειλικρίνεια της πολιτείας για να υπάρξει κατά προσέγγιση απεικόνιση της πραγματικότητας για τα αριθμητικά μεγέθη τόσο της ΕΕΜ όσο και της Ορθόδοξης Κοινότητας τότε και πάλι θα βρεθεί προ αθέμιτων αδιεξόδων.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon