Τα «λογιστικά» των βοηθών του State Department

Δημοσιεύθηκε: 11/06/2020 13:05 Τελευταία Ενημέρωση: 14/06/2020 15:44 Από: Tachydromos

Ο λόγος μάλλον για τα παιδιά της ημεδαπής που δουλεύουν σε διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες της Πρεσβείας των ΗΠΑ στα Τίρανα. Έτσι στην Έκθεση που χθες δόθηκε στη δημοσιότητα για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες – 2019 του Υπουργείο των Εξωτερικών των ΗΠΑ που τη συντάσσει για λογαριασμό του Κογκρέσου υπάρχει ένα εσκεμμένο, προφανώς, λαθάκι σε συναλλαγματικούς υπολογισμούς. Έχει τη σημασία του να επισημανθεί.

Η Έκθεση σε ότι αφορά στην Αλβανία αναφέρεται σε κάποιο σημείο σε ένσταση ή έστω ανησυχία της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας σε ζητήματα φορολογίας και φόρου προστιθέμενης αξίας. Ενώ η σχετική εγχώρια νομοθεσία αναγνωρίζει την απαλλαγή της Εκκλησίας από καταβολή φόρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η αμέλεια των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση σχετικών εντολών και οδηγιών δημιουργεί το πρόβλημα που χρονίζει και που γίνεται πιο οξύ σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως η υφιστάμενη. Η Εκκλησία σύμφωνα με την Έκθεση για το 2019 καταγγέλλει την καταβολή φόρων της τάξης των 25 000 000 Λεκ. Στις παρενθέσεις αναφέρεται το ποσό της συναλλαγματικής αξίας σε Δολάρια ΗΠΑ: 31 000. Στην πραγματικότητα η συναλλαγματική αξία όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αντιστοιχεί σε περίπου 230 000 Δολάρια ΗΠΑ. Προφανώς τα παιδιά των γραφείων μεταφράσεων και «λογαριασμών» φρόντισαν να διασκεδάσουν κάπως τις εντυπώσεις.

Γενικότερα και η φετινή Έκθεση για την Αλβανία υπογραμμίζει με έμφαση την πραγματικότητα της ειρηνικής διαθρησκευτικής συνύπαρξης και αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις στο πεδίο αυτό. Τούτες και με την παρότρυνση των υπηρεσιών της Αμερικανικής Πρεσβείας αλλά και με πρωτοβουλίες του Διαθρησκευτικού Συμβουλίου ή της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Εν τούτοις όμως και ως σημαντική απόκλιση με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει από όλες τις προηγούμενες ότι αναλύοντας την θρησκευτική δημογραφία αποτυπώνει τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011 χωρίς τις ενστάσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα οι προηγούμενες επεσήμαναν το γεγονός ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία απέρριπτε το ποσοστό του 7% που έχει αυθαίρετα κατοχυρωθεί στα αποτελέσματα της Απογραφής. Μάλιστα οι προηγούμενες εκθέσεις υιοθετούσαν και τα επιχειρήματα της αυθαιρεσίας.

Γενικότερα φέτος η Έκθεση περί Θρησκευτικών Ελευθεριών έχει πιο εκτεταμένες αναφορές σε ζητήματα που απασχολούν την Μουσουλμανική Κοινότητα της Αλβανίας. Η ερμηνεία ίσως να έγκειται στο γεγονός έμπρακτης υποστήριξης της υφιστάμενης ηγεσίας της Κοινότητας αυτής καθώς στην εκλογή του Αρχημουφτή οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν αναμειχθεί προκειμένου αποφευχθούν σχεδιασμοί της Τουρκίας για ανάδειξη πιο ριζοσπαστικών νέων ιμάμηδων.

Η Έκθεση αναφέρει σε πολλά σημεία και αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στη διαδικασία επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων των θρησκευτικών κοινοτήτων που είχαν δημευθεί κατά την περίοδο του κομουνιστικού διωγμού. Με σαφήνεια φέρνει στο φως την αδιαφορία των κρατικών φορέων και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε ότι αφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο ζήτημα αυτό για άλλη μια φορά συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι υπάρχουν ειδικές δυσκολίες στα κτίσματα που φέρουν και το χαρακτήρα του μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς όπου η πολιτεία εμμένει στη θέση ότι τις ανήκουν. Επί το πλείστον αναφέρει ότι στην Εκκλησία δεν έχουν ακόμη αποδοθεί κειμήλια όπως εικόνες, λείψανα, ιερά σκεύη και αρχειακό υλικό που είχε βιαίως δημευθεί και παρακρατείται σε μουσεία και κρατικές συλλογές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας αντέδρασε άμεσα στο περιεχόμενο της Έκθεσης και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνει την έκκληση του ώστε η Κυβέρνηση να αναλάβει γρήγορες ενδεικνυόμενες αποφάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα των περιουσιών των θρησκευτικών κοινοτήτων. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με τον Πρόεδρο αποτελεί υποχρέωση για την δίκαιη αποκατάσταση τους αλλά και συμβολή στην αποφυγή αφορμών για την διασάλευση της ειρηνικής συνύπαρξης. Επί το πλείστον αυξάνει την οικονομική επάρκεια των θρησκευτικών κοινοτήτων και την μείωση της εξάρτησης τους από βοήθεια απ’ το εξωτερικό που πολλές φορές την παρέχουν κέντρα που θέλουν να επιβάλουν δικούς στόχους και για θρησκευτικές συγκρούσεις.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon