Η διαφθορά απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία σύμφωνα με την Έκθεση του State Department

Δημοσιεύθηκε: 01/04/2021 10:32 Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2021 15:19 Από: Tachydromos

Σημαντικά διαφοροποιημένη από προηγούμενες η φετινή Έκθεση του Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ελευθερίας, στο κεφάλαιο για την Αλβανία. Η Έκθεση αναφέρεται στο περασμένο χρόνο 2020 και δεδομένης της προεκλογικής περιόδου που διανύει η χώρα προσλαμβάνει ιδιαίτερη δημοσιότητα ως προς τα πλούσια ευρήματα που εντοπίζει.

Διαφθορά σε όλα τα επίπεδα άσκησης της πολιτικής και στο δικαστικό σύστημα διαπιστώνει η Έκθεση, πράγμα όμως που επηρεάζει άμεσα τα δικαιώματα του πολίτη. Η Έκθεση για πρώτη φορά εντοπίζει ότι υφίσταται το φαινόμενη μη δημοσίων δικαστικών διαδικασιών και συνεδριάσεων. Άνδρες της ασφάλειας των δικαστηρίων κατά παραγγελία των προεδρευόντων των δικαστικών σωμάτων παρεμποδίζουν παρατηρητές, πολίτες, ακόμη και ενδιαφερόμενους άμεσα να συμμετέχουν στο ακροατήριο.

Η ενδημική διαφθορά κι έλλειψη διαφάνειας στην κατάρτιση νόμων, εφαρμοστικών διατάξεων, προκηρύξεων και δημοσίων διαγωνισμών σε όλα τα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και τους θεσμούς ωστόσο δημιουργούν ανισότητες και αποκλείσεις στους κόλπους της κοινωνίας και παραβιάζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Εξ άλλου επί του φαινομένου των διαστάσεων της διαφθοράς υπάρχει συνεχόμενος συναγερμός που εν τούτοις δεν έχει επιφέρει κάποια απτά αποτελέσματα. Η Έκθεση 2021 εξ ομολογεί ότι το πλέον ανησυχητικό στην Αλβανία είναι δεν υφίστανται πολιτικές καταπολέμησης του φαινομένου και ότι είναι ισχυρό το καθεστώς προστασίας των αξιωματούχων, πολιτικών , δικαστικών και δημοσίων λειτουργών που αναμειγνύονται σε υποθέσεις διαφθοράς.

Οι περιπτώσεις δίωξης και τελεσίδικης καταδίκης διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών κι αξιωματούχων δεν διαπιστώνονται στην Αλβανία ή οι ελάχιστες αφορούν σε χαμηλόβαθμους υπαλλήλους.

Σε ότι αφορά στην ελευθερία έκφρασης και μέσων ενημέρωσης η Έκθεση του State Department επισημαίνει ότι υπάρχουν επικίνδυνες υποχωρήσεις στο καθεστώς ελεύθερης εκφοράς και των πολιτικών σύνταξης στα μέσα ενημέρωσης. Τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ανήκουν στην πλειονότητα τους σε άτομα ή επιχειρήσεις που έχουν σχέσεις με την Κυβέρνηση. Σε πολλές περιπτώσεις τα ΜΜΕ χρησιμοποιήθηκαν για εκβιασμό επιχειρηματιών και ιδιωτών για προσκόμιση χρημάτων. Εκτός του οικονομικού δελεασμού των δημοσιογράφων διαπιστώνονται περιπτώσεις εκφοβισμού και απειλών.

Σε ότι αφορά στο βασικό δικαίωμα αυτό της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας επισημαίνει ότι χιλιάδες υποθέσεις ιδιωτών και ειδικά θρησκευτικών περιουσιών που είχαν δημευθεί επί κομουνιστικού καθεστώτος παραμένουν ανεπίλυτες. Οι διαδικασίες στα αρμόδια όργανα είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του οξέως αυτού προβλήματος. Εξ άλλου υπογραμμίζει με νόημα ότι για τις θρησκευτικές κοινότητες ισχύουν τα ίδια όπως και για τα συνηθισμένα φυσικά πρόσωπα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν δικαιωθεί δεκάδες αλβανοί πολίτες που έχουν αποταθεί και η Κυβέρνηση έχει επιδικαστεί σε πολλά εκατομμύρια Δολάρια αποζημίωσης πρώην ιδιοκτητών δεδομένου ότι τόσο ο νόμος όσο και οι πρακτικές αντιβαίνουν βασικών αρχών του Ευρωπαϊκού δικαίου.

Για τα δικαιώματα των μελών των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανία το State Department διαπιστώνει ακόμη μια χαμένη χρονιά σε ότι αφορά τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων και κυβερνητικών αποφάσεων που θα καταστίσουν αποδοτικό το Νόμο – πλαίσιο «Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στην Δημοκρατία της Αλβανίας». Έχει ειδική αναφορά στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα υπογραμμίζοντας ότι παραμένει η απαίτηση των εκπροσώπων της για επέκταση της αναγνώρισης ελληνικών κοινοτήτων εκτός των «μειονοτικών ζωνών» που είχαν ορισθεί κατά την κομουνιστική περίοδο της χώρας.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon