Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη αναζήτησης συμβούλου για υπηρεσίες βέλτιστης λύσης σιδηροδρομικής διασύνδεσης «Ελλάδας – Αλβανίας»

Δημοσιεύθηκε: 24/05/2021 14:53 Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2021 14:53 Από: Tachydromos

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στην ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίες θα καθορίσουν την βέλτιστη επενδυτική επιλογή για υλοποίηση του έργου κατασκευής του ελλείποντος σιδηροδρομικού συνδέσμου Ελλάδας και Αλβανίας μέσω της ευρύτερης περιοχής Κρυσταλλοπηγής / Ιεροπηγής το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω διασυνοριακής συνεργασίας.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec» με ακρωνύμιο «CB RAILWAY». Το έργο

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κοινού στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Αλβανία, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής δυτικά από την Κρυσταλλοπηγή (ή την Ιεροπηγή) προς το Pogradec και νοτιοανατολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς, συνολικού μήκους περίπου 130 χλμ. Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω Έργου συμμετέχει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. (ΟΣΕ) και το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας (Ministry of Infrastructure and Energy).

Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

Στο σύνδεσμο όλη η περίληψη της διακήρυξης

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

https://www.dimoprasion.gr/

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon