Στην OTP Bank η Alpha Bank Αλβανίας έναντι 55 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 06/12/2021 10:41 Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021 15:59 Από: Tachydromos

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η Alpha Διεθνών Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΑΔΣ) σύναψε συμφωνία με την OTP Bank σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας από την OTP.

Σύμφωνε με τη σχετική ανακοίνωση, το τίμημα έχει συμφωνηθεί στα 55 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x πολλαπλάσιο του P/BV.

"Η συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του", αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει: "Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

"Η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης, τα συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην Αλβανία".

Η Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.

capital.gr

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon