Επιστολές συμπαράστασης Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Πατριάρχη Αντιοχείας για το φονικό σεισμό

Δημοσιεύθηκε: 06/02/2023 21:29 Τελευταία Ενημέρωση: 06/02/2023 21:29 Από: Tachydromos

Aναλυτικά, στην επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο κ. Αναστάσιος αναφέρει:

«Παναγιώτατε, μετά συνοχής καρδίας παρακολουθούμεν την μεγάλην δοκιμασίαν των διαβιούντων εν Τουρκία συνεπεία του προσφάτου ισχυροτάτου καταστροφικού σεισμού.

Ου παυόμεθα δεόμενοι όπως ο Θεός των οικτιρμών και της παρακλήσεως ανακουφίζη και παρηγορή τους εν χαλεπαίς συμφοραίς και θλίψεσιν δοκιμαζομένους αδελφούς ημών και καθοδηγή τας Υμετέρας σκέψεις και ενεργείας προς στήριξην και ενίσχυσιν αυτών. Μετ´ εξαιρέτου τιμής και ειλικρινούς πάντοτε αγάπης εν Χριστώ τω Σωτήρι ημών».

πηγή: fb:Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος - Kryepiskopi Anastas - Archbishop Anastasios

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon