Δημοπράτηση Χερσαίων Εγκαταστάσεων Αιολικών Πάρκων

Δημοσιεύθηκε: 09/07/2021 09:19 Τελευταία Ενημέρωση: 09/07/2021 09:19 Από: Tachydromos

Η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, κα Belinda Balluku, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας για τη δημοπράτηση χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων παραγωγής ενέργειας στην γειτονική χώρα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο πρόσφατο ενημερωτικό της δελτίο η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να προσδιορίσουν και να προτείνουν τοποθεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων. Η συμμετοχή στην εν λόγω δημοπράτηση αφορά έργα με ελάχιστη ισχύ 10 MW και μέγιστη ισχύ 75 MW. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας δημοπράτησης, το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας αναμένεται να επιλέξει έργα συνολικής δυναμικότητας 100 MW, τα οποία θα ενταχθούν στο πλαίσιο στήριξης. Επίσης, καθώς πρόκειται για διαδικασία δημοπράτησης, και όχι διαγωνισμού, έχει οριστεί ως ανώτατη τιμή η τιμή των 75 € ανά MW. Οι ανάδοχοι θα υπογράψουν Συμβάσεις Αγοράς Ενέργειας (PPA) 15ετούς διάρκειας για την πώληση του συνόλου (100%) της παραγόμενης ενέργειας, σε τιμή ίση με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Η δημοπράτηση περιλαμβάνει δύο στάδια:

Αίτημα για υποβολή πιστοποίησης (Request for Qualification/RFQ) για την προεπιλογή των υποψήφιων ανάδοχων με την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία, τους οικονομικούς πόρους καθώς και την νομική ικανότητα για την παράδοση ενός τέτοιου έργου. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες.

Αίτημα για υποβολή πρότασης (Request for Proposal/RFP) για κάθε προκρινόμενο ανάδοχο από το πρώτο στάδιο, προκειμένου να υποβάλει οικονομική προσφορά. Η προθεσμία για το συγκεκριμένο στάδιο αναμένεται να ανακοινωθεί προσεχώς από το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας.

Σε αντίθεση με προηγούμενες ανάλογες διαδικασίες στη χώρα, το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας θα θέσει, αυτή τη φορά, υπ’ όψιν των ενδιαφερομένων επενδυτών μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ελβετική Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων (Swiss State Secretariat for Economic Affairs/SECO), η οποία μπορεί να αναζητηθεί στο παρακάτω σύνδεσμο:https://www.infrastruktura.gov.al/w p-content/uploads/2021/06/Rel.- 19133659.13021-Wind-Siting-Study[1]FINAL.pdf. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει περιοχές με μεγάλη δυναμικότητα στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, ενώ συγχρόνως αποκλείει όλες τις προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, καθώς και εκείνες στις οποίες δεν μπορούν να κατασκευαστούν αιολικά πάρκα. Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με τη δημοπράτηση βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας:

https://www.infrastruktura.gov.al/en/shprehje[1]interesi/,

καθώς και στο τεύχος δημοπράτησης: https://www.infrastruktura.gov.al/wp[1]content/uploads/2021/06/Albania_Wind[1]Auction_-RFQ[1]documents_20210615_English[1]version5594932.1.pdf

https://www.energia.gr/

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon